Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Стопанско управление / Новини - Катедра Стопанско управление / НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МП: БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ, БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (СПЕЦИАЛИСТИ – І курс и НЕСПЕЦИАЛИСТИ – ІІ курс) - ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАЩ МОДУЛ

   

17.12.2018

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

СТУДЕНТИТЕ ОТ МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

(СПЕЦИАЛИСТИІ курс и НЕСПЕЦИАЛИСТИ – ІІ курс)

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно учебните планове на Вашите магистърски програми в рамките на втория (четвъртия) семестър трябва да преминете през СПЕЦИАЛИЗИРАЩО ОБУЧЕНИЕ в специализация по ваш избор.

 

За целта е нужно да заявите своите предпочитания за специализация, като изпратите вашата заявка В СРОК до 18 часа на 16 януари 2019 г.

 

Предлагаме Ви да изберете измежду:

  1. Специализация „Стратегическо развитие”
  2. Специализация „Развитие на човешкия капитал”
  3. Специализация „Иновации и предприемачество“

 

Разпределението по учебни потоци ще бъде направено въз основа на поредността на Вашите желания, което налага да посочите и трите модула, като ги класирате съгласно предпочитанията си. При разпределението ще бъде отчитана последователността на постъпване на заявките. Колегите, които не са подали заявки или заявките им са подадени след изтичане на посочения срок ще бъдат разпределени „служебно“ в зависимост от свободните позиции в различните специализации.

 

Специализацията стартира ако набере минимум 6 души. При недостатъчен брой заявки за някои от обявените специализации, ръководството на катедра „Стопанско управление“ си запазва правото да не ги стартира и студентите да бъдат преразпределени служебно по второ или следващи желания.

 

Моля, ПОПЪЛНЕТЕ ЗАЯВКА (приложен образец) и я изпратете на ас. Ирена Младенова, Катедра „Стопанско управление” на e-mail адрес irenaml@feb.uni-sofia.bg в срок до 18 ч. на 16 януари 2019 г. Важно е при изпращането на писмото в рубриката „относно” да впишете „заявка за специализация”.

 

Не е необходимо заявките да са подписани и сканирани. Заявки на хартиен носител не се приемат.

 

За разпределението по учебни потоци можете да се осведомите чрез системата СУСИ в началото на семестъра, не по-късно от 16 февруари 2019 г.

 

 

КАТЕДРА

„СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ”

 

София, 12 декември 2018 г.