Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Катедри и Академичен състав / Преподаватели - Катедра Спортни игри и планински спортове / Гл. ас. д-р Бояна Митрева - баскетбол / Контакти

   

E-mail: bmitreva@uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308435, стая 120 Ректорат

Кабинет: стая 120, Ректорат, Спортна зала "Академик" Гео Милев

Приемно време:120 стая - четвъртък 11.00-12.00 120 База "Академик" - четвъртък - 16.30-17.30 ч.

Катедра: Спортни игри и планински спортове