Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Г-н Георги Стоянов, одит мениджър в компания Грант Торнтон България, изнесе гост-лекция на тема "Счетоводно отчитане на имоти, машини и съоръжения и представяне във финансовите отчети" в Стопанския факултет

   

05.11.2018

2
4

 

На 02.11.2018 г., г-н Георги Стоянов, одит мениджър в компания Грант Торнтон България, изнесе гост-лекция на тема "Счетоводно отчитане на имоти, машини и съоръжения и представяне във финансовите отчети". Бакалаврите от трети курс имаха възможност да се запознаят с изискванията на МСФО към отчитането на тази група активи, както и с някои специфики при първоначалното и последващото им оценяване. Гост-лекторът използва множество казуси от своята богата практика, за да илюстрира някои по-сложни аспекти на счетоводното третиране на дълготрайните материални активи на предприятията.

 

3

 

Партньорството между Стопанския факултет и Грант Торнтон България е свързано и с други съвместни инициативи, които имат за цел да подпомогнат студентите в кариерната им ориентация.

5