Начало / Новини / Календар / Представяне на "Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов"

Заседателна зала 1, Ректорат

На 12 ноември 2018 г. от 18.30 ч. в Заседателна зала 1 на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ катедра „Англицистика и американистика” ще представи Езикът отблизо. Сборник в чест на Христо Стаменов/Language up close. Papers in honour of Christo Stamenov (ред. проф. Мира Ковачева, УИ „Св. Кл. Охридски“, 2018). Сборникът е посветен на 75-годишния юбилей на доц. д-р Христо Стаменов – езиковед със забележителен творчески заряд и безспорни приноси към изследването на проблемни области в структурата и употребата на английския и българския език.

Двуезичният сборник отразява всестранността на научните интереси и изтънчената наблюдателност на доц. Стаменов. Томът обединява оригинални статии от наши и чужди българисти и англицисти, условно разделени в три раздела: Следи във времето, Езикът отблизо и Мост между култури и традиции. Разнообразното съдържание на сборника го прави привлекателно четиво за широк кръг специалисти.

Част от Климентовите дни през 2018 г., събитието е една от празничните прояви на катедра „Англицистика и американистика“ по повод на нейния деветдесетгодишен юбилей и 130-тата годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.