Начало / Новини / Календар / Представяне на втората част на монографията „Регионална и политическа география на балканските страни“

Аула, Ректорат

На 28 май 2018 г. от 18.00 часа в Аулата на Софийския университет ще бъде представена втората част на монографията „Регионална и политическа география на балканските страни“ на проф. д-р Стефан Карастоянов и доц. д-р Николай Попов. Това е фундаментален труд, който изследва и анализира сложните социокултурни и геополитически процеси на съвременното балканско географско пространство. Авторите на монографията анализират регионалния социум на отделните балкански държави с техните културно-цивилизационни особености. Правят географска характеристика на Румъния, Сърбия, Косово, Македония и Турция като разкриват тяхната роля в развитието на световната цивилизация, участието им при решаването на глобалните и регионални проблеми на общественото развитие, културно-политическото разнообразие, с което страните участват при формирането на съвременната политическа карта на света.

Книгата ще бъде представена от акад. Стефан Воденичаров, проф. дин Христо Матанов и проф. д-р Борис Колев.

Според авторите, въздействието на мощните геополитически центрове в Европа е водещ фактор за изменение на геостратегическото поведение на балканските страни, а негативните последици от политико-географската и етно-културна раздробеност могат да бъдат преодолени чрез развитие на добросъседски отношения и икономическо сътрудничество. Появата на този систематизиран географски труд запълва в немалка степен балканистиката, представяйки Балканите със спецификата и особеностите, но и с идеята за общо европейско бъдеще.

Проф. д-р Стефан Карастоянов е създател и дългогодишен ръководител на катедра „Регионална и политическа география“ в Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Бил е член на Академичния съвет на Алма матер, зам.-председател на Научната комисия по геолого-географски науки при ВАК на Министерския съвет (2000-2003). Главен редактор на Годишника на Софийския университет – книга „География“ (2003-2010). Специалист по регионална и политическа география, регионално развитие и политика. Автор и съавтор на 16 монографии и учебници и на над 120 студии и статии. Има 12 публикации в авторитетното международно издание „Кой кой е в света на нефта и газа“ и три – в специализираната информационна база на НАТО. През 2000 г. получава почетна диплома от Международния биографичен център в Кеймбридж за научни постижения през XX век. През 2004 г. е удостоен от Академичния съвет с Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 1993 г. въвежда изучаването на политическата география и геополитика в българските университети. Автор е на първите курсове по политическа география, по геополитика и геостратегия.

Доц. д-р Николай Попов е преподавател в катедра „Регионална и политическа география“ на Геолого-географския факултет на Софийския университет от 2005 г. Специалист е по регионална и политическа география на страните. Автор и съавтор на 3 монографии и учебници и на над 50 студии, статии, доклади.