Начало / Новини / Новини и събития / В Алма матер се провежда Международна конференция по публична администрация „Оценка на въздействието и въздействие на оценката“

   
В Алма матер се провежда Международна конференция по публична администрация „Оценка на въздействието и въздействие на оценката“

За втора поредна година в Софийския университет се провежда Международна конференция по публична администрация. Темата на научния форум е „Оценка на въздействието и въздействие на оценката“.

Целта на конференцията, организирана от Катедра „Публична администрация“ на Философския факултет, е да даде възможност на широк кръг представители на научната общност, на администрацията и други области на социалната практика да представят собствената си гледна точка по поставените въпроси и да участват в открити и ползотворни дискусии за прилагането на методите за оценка на въздействието и за реалното влияние на тази оценка върху процеса на публичното управление.

Ръководителят на Катедра „Публична администрация“ доц. Татяна Томова откри научния форум и изрази надеждата си организирането на ежегодни конференции, посветени на актуални теми от публичния дебат и административните практики, да се превърне в традиция. По думите й, темата на форума е актуална, тъй като всички администрации са задължени да провеждат подобни оценки на въздействието и въпросите как да се осъществяват, кой да ги изпълнява и как да се използват резултатите от тях това все още нямат ясни отговори.

5-a

Доц. Томова отбеляза, че открива конференцията с голяма надежда, свързана с развитието на катедрата и превръщането й все повече в научно-изследователска катедра, произвеждаща знание, което има значение за практиките, за публичния дебат. Тя изрази надежда и дискусиите да имат по-дългосрочно въздействие и да постигнат резултати, които да допринесат за общото развитие. Тя благодари нa присъстващите за участието, пожела успех и всеки да намери своето място в този дебат и да излезе с формулирани нови идеи, които да са отправна точка в бъдещата му работа.

Заместник-ректорът доц. Георги Вълчев също приветства участниците от името на ректорското ръководство на Алма матер, пожела успешен старт на конференцията и интересни изводи. Той изтъкна, че публичният сектор в България има много проблеми и те могат да бъдат решавани на подобни форуми и пожела много успех и на добър час на конференцията.

4-a

Проф. Александър Маринов посочи, че вече е излязъл от печат сборникът с доклади от миналогодишната конференция. Той отбеляза, че ще се постараят да публикуват и дискусиите, тъй като материята е интересна, спорна и предлага много предизвикателства и към теорията, и към практиката.

2-a

Въпреки че присъства отдавна в политиката, през последните няколко десетилетия оценката на въздействието на публичните (конкретните) политики се наложи като задължителен елемент от доброто управление. Все по-цялостно и взискателно става нормативното уреждане на изискванията и стандартите за осъществяване на оценки на въздействието в редица области на политиките. Има множество примери за голямата обществена полза от прилагането на професионално подготвени оценки на въздействието – както предварителни, така и последващи. Отчита се нарасналата значимост и се повишава качеството на академичното образование и професионалната подготовка в сферата на оценката на въздействието.

Наред с това не са изключение случаите, в които, под въздействието на групи по интереси или други причини, законодатели, органи на властта и административни структури подхождат към оценката на въздействието като към излишен лукс и ненужно усложняват процеса на приемане и прилагане на решения по политиките. Има и опити за съзнателно манипулиране или игнориране на оценките, на резултатите от техни обсъждания и др. Все още в широките обществени среди и гражданските организации е недостатъчна информираността относно необходимостта от прилагане на оценка на въздействието и трудностите, свързани с този подход. Дори когато въздействията са предвидими, феноменът „рационално невежество“ съпътства общественото мнение.

Съществуващите проблеми не поставят под въпрос значението и необходимостта от оценка на въздействието на политиките, а извеждат на преден план необходимостта от теоретично задълбочаване на анализите и подобряване на практиката по разработване и прилагане на оценките в публичното управление.

Сред въпросите, които ще бъдат дискутирани в рамките на събитието, са: Кои са най-актуалните теоретични въпроси на оценката на въздействието? Какви проблеми на оценката на въздействието поставя и решава теорията? Как практиката отчита постиженията на Нобелови лауреати като Ароу, Бюкенън, Коуз, Норт, Олстром или Талер, както и на водещите школи и изследователи в сферата на анализа на политиките? Какви са особеностите на приложението на методите за оценка на въздействието в различните секторни и междусекторни политики и много други.

3-a
1-a