Начало / Наука / Стипендии и конкурси / Актуално (до 2021 г.) / Резултати от Конкурса за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за 2018 г.

   

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност – 2018 г.

 

Във връзка с проведената конкурсна сесия за научни проекти за 2018 г. Ви информираме, че договорите за изпълнение на одобрените проекти ще се приемат от 30 март до 13 април 2018 г. (включително).

Договорите се предават в 2 екземпляра всеки работен ден от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. в отдел „Научна и проектна дейност“ (Информационен център).

Повече информация може да откриете на адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/projects/

 

Списък с одобрените проекти от сесия 2018 г.