Начало / Новини / Календар / Втора национална конференция по медийна сигурност "Медиите в Югоизточна Европа - промени, еволюция, рискове и политики"

Конферентна зала, Ректорат

На 14 май 2018 г. в 10.00 часа в Конферентната зала на Софийския универистет ще започне Втората национална конференция по медийна сигурност "Медиите в Югоизточна Европа - промени, еволюция, рискове и политики". Събитието се организира от Историческия факултет на Алма матер, Балканския институт за стратегически прогнози и управление на риска и Института за икономика и международни отношения.

Целта на конференцията е да постави ударението върху формите за финансиране на традиционните и новите медии, върху практиките на изкривяване, фалшифициране и компрометиране на поднасяната от тях информация.

Основните акценти на дискусията ще са върху механизмите за влияние на традиционните и новите медии върху политическите процеси в Югоизточна Европа; как Интернет и социалните медии променят бизнес-модела на традиционните медии и какви трансформации можем да очакваме в бъдеще; опасностите за обществения ред и сигурността на гражданите, които се пораждат от непрозрачното финансиране на медиите и произтичащите от това рискове от появата на нови политически модели; еволюцията на механизмите за манипулация на информацията и ролята на медиите за тяхното налагане и мултиплициране; основните индикатори за „фалшива информация” и начините за нейната проверка и саниране.

ПРОГРАМА