Начало / Новини / Календар / 65-годишен юбилей на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Аула, Ректорат

Събитието се организира от Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" на Философския факултет и се провежда в рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

То ще бъде открито с тържествено слово на проф. дфн. Боряна Христова. В рамките на събитието ще бъдат представени и две научни издания:

- „Боряна Христова. Биобиблиография“, състав. Милена Миланова;

- „Културната памет във времето и пространството: Сборник посветен на 65-годишния юбилей на проф. д.изкн. Симеон Недков“, състав. Петър Миладинов