Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Учебно-научни лаборатории / Учебно-научна лаборатория по Молекулна спектроскопия за структурен анализ / Марта Маркова

   

Професионална Автобиография

 

marta

Марта Маркова

Email: markova.marta@abv.bg

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

  • Магистър, 2016-2018 – „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”, ХФ, СУ „Св. Кл. Охридски”;
  • Бакалавър, 20016 – „Химия и ООС с педалогически профил”, ХФ, СУ „Св. Климент Охридски”;

Научни интереси

  • Платинови комплекси с цитотоксична активност;
  • Електронна спектроскопия;
  • Инфрачервена спектроскопия;

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

  • “Проектиране на нови противотуморни препарати на основа на метални комплекси”, НФНИ, N09/61, 2017-2020, рък. Доц. д-р Г. Генчева.

Конференции:

  1. Марта Маркова, Мирела Вражилова, Галина Генчева, Изучаване брой, стехиометрия и стабилитетна константна на нови парамагнитни полинуклеарни платинови комплекси на 5-флуорурацил,“24th YOUNG RESEARCH FELLOW MEETING - SCT 20172017”, 8 и 10 Февруари 2017г. в Париж, Франция, постер.
  2. Марта Маркова, Мирела Вражилова, Галина Генчева, Paramagnetic polynuclear platinum complexes of 5-fluorouracil. II.Determination of the number, stoihiometry and stability constants of platinum complex species formed during the interaction”, Sixth National Crystallographic Symposium with International Participation, 5-7 October 2016, Bulgaria, Sofia, постер.