Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетски център за информационни и комуникационни технологии / Административна дейност / Телефонен указател

   

Университетски център за информационни и комуникационни технологии

автоматично избиране: 02 81 61 + вътрешен номер, факс: 02 86 87 422,
E-mail: info@ucc.uni-sofia.bg

 

стая №

име, фамилия вътрешен телефон:

директен
телефон:

E-mail:

А

 

109 Александър Григoров 02 8 657 111 grigorov@ucc.uni-sofia.bg
123 Александър Стойков 579 02 9 632 893 astoikov@ucc.uni-sofia.bg
Б 117 Бахсен Исмаилова-Исуфова 593 02 8 623 552 bahseni@ucc.uni-sofia.bg
В 117 Валентина Киркова 593 02 8 623 552 vkirkova@ucc.uni-sofia.bg

Д

 

112 Деян Деянов 551 ddejanov@ucc.uni-sofia.bg
116 Диана Занкова 599 didif@ucc.uni-sofia.bg
Е 113 Елена Савова 591 esavova@ucc.uni-sofia.bg
К 112 Кръстьо Нешев 564 kneshev@ucc.uni-sofia.bg

М

 

123 Мариана Петкова 579 02 9 632 893 nitberg@ucc.uni-sofia.bg
112 Михаил Цанев 551 mtsanev@ucc.uni-sofia.bg
Михаил Пелтеков misho@ucc.uni-sofia.bg
112 Моника Илиева 551 milieva@ucc.uni-sofia.bg
Н 123 Николай Ангелов 579 02 9 632 893 nick@ucc.uni-sofia.bg
О 117 Огнян Джерекаров 593 02 8 623 552 o.dzherekarov@ucc.uni-sofia.bg
П 123 Пламен Цанев 579 02 9 632 893 flame@ucc.uni-sofia.bg
Р 113 Радослав Радков 591 rradkov@ucc.uni-sofia.bg
117 Ридван Исуфов 593 02 8 623 552 ridvan@ucc.uni-sofia.bg
С 112 Станислав Панайотов 564 stpanayotov@ucc.uni-sofia.bg
116 Станка Такова 516 stanka@ucc.uni-sofia.bg
123 Стефан Димитров stefan@ucc.uni-sofia.bg
  Стоян Цветков     sstsvetkov@ucc.uni-sofia.bg
Т 121 Теодора Антонова 02 9 631 338 teodora@ucc.uni-sofia.bg
116 Теодора Момчева 599 tedi@ucc.uni-sofia.bg
У 117 Устин Иванов 593 02 8 623 552 uivanov@ucc.uni-sofia.bg