Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / Научен сборник в памет на проф. Емил Боев

   
Emil Boev

Катедрата по Тюркология и алтаистика към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски" има удоволствието да ви съобщи, че от печат излезе сборникът "Български учен, ориентиран към Изтока" в памет на проф. Емил Боев.

 

Проф. Емил Боев (1932 - 2013) безспорно е един от символите на българската ориенталистиката. Научните му интереси покриват респектиращ диапазон - алтаистика, прабългаристика и куманология, тюркско-български езикови контакти, сравнителна граматика на тюркските езици, фонетика и лексикология на тюркските езици, практическа и теоретична граматика на съвременния турски книжовен език, тюркска диалектология, етнология и етнолингвистика. Носител на почетното звание "доктор хонорис кауза" на Шуменския университет. Кавалер на ордена "Св. св. Кирил и Методий" първа степен за значим принос в развитието на българската наука и култура. Проф. Емил Боев постави началото на българския дом на ориенталистиката - Центъра за източни езици и култури в Софийския университет. Ентусиазмът и личността на проф. Емил Боев бяха мощен двигател за академичния възход на институцията. Когато стремежът към познание се превърне в професия и начин на живот, както той ни учеше, успехът е неизбежен.

Настоящият сборник е нашият скромен израз на почит и признателност към проф. Емил Боев за последния Път, за оставената ярка научна диря. Благодарим Ви, Професоре!

Катедра по тюркология и алтаистика
Център за източни езици и култури