Начало / Университетът / Управление на качеството / Университетски център по управление на качеството / Екип

   

доц. д-р Мария Баръмова

Ръководител

baramova@uni-sofia.bg

 

д-р Людмила Грибова

Социолог в Лаборатория за анализи и проучвания

Lyudmila_Gribova@uni-sofia.bg

 

Магдалена Гуцева-Тонева

Социолог в Лаборатория за анализи и проучвания

magdalena_toneva@uni-sofia.bg

 

Пенка Хорозова

Социолог в Лаборатория за анализи и проучвания

p.horozova@uni-sofia.bg

 

инж. Мариянка Нешева

Експерт вътрешни одити по качеството

msnesheva@uni-sofia.bg

 

гл. ас. д-р Ивана Николова-Димитрова

Административен секретар

ivanan@uni-sofia.bg