Начало / Университетът / Центрове / Център за източни езици и култури / Новини / Общи условия за кандидатстване за студентска мобилност по програма Еразъм+ 2016/2017 г.

   

Общи условия за кандидатстване за студентска мобилност по програма Еразъм+

 

  1. Кандидатстването става през портала https://erasmus.uni-sofia.bg/. Той ще остане отворен до 12.00ч. на 14 март 2016 г.
  2. За кандидатстването са необходими мотивационно писмо и уверение за успех, които се качват в електронен вид на платформата.
  3. Кандидатите трябва да са студенти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС "Бакалавър", "Магистър" или "Доктор", независимо от формата на обучение и да имат студентски права. Студентите и докторантите, които желаят да участват в програма Еразъм+, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за цялостния период на мобилността през академичната 2016/2017 г.
  4. Докторантите, които желаят да кандидатстват за мобилност следва да се информират от Еразъм отговорника на специалността за договорите, които допускат докторантска мобилност.
  5. Кандидати в последна година на бакалавърска програма, които възнамеряват да ползват мобилност след зачисляването си в ОКС "магистър" кандидатстват като "магистри".
  6. Кандидатите трябва да имат минимален успех от обучението си в СУ "Св. Климент Охридски" – Мн. добър (4.50), за което прилагат уверение за успех. За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстването за мобилността. За новозаписани (през месец февруари 2016 г.) магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в съответната Магистърска програма. За докторанти се взема среден успех от приемните изпити.
  7. Всеки кандидат има право на максимум 12 месеца мобилност по програма Еразъм+ (общо обучение и практика) за всяка ОКС - бакалавър, магистър, докторант. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.
  8. Студенти и докторанти могат да кандидатстват по договори на специалности, различни от тяхната собствена. В този случай те ще бъдат одобрявани само ако няма подходящи кандидати от специалността.
  9. Справка за размера на индивидуалните грантове за 2016/2017 г.

 

  Приемаща държава месечна ставка
(в евро)
Група 1 Дания, Ирландия, Франция, Италия, Австрия, Финландия, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия 500
Група 2 Белгия, Чехия, Германия, Гърция, Испания, Хърватска, Кипър, Люксембург, Холандия, Португалия, Словения, Исландия, Турция 500
Група 3 Естония, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Румъния, Словакия, Македония 450