Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / проф. д-р Ивайла Попова - средновековна история

   

Приемно време:

петък от 10 до 11 ч. в каб. 40

Телефон: +359 2 9308/ 321

E-mail: ilpopova@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

2014 Pela 006

 

Биографични данни:

Образование

 • 2001 г. - доктор по история (дисертация на тема: "Византийски интелектуалци в културата на Италия - втората половина на 14 - началото на 15 в.")
 • 1998 - 1996 г. - редовен докторант към Института по Балканистика при БАН
 • 1990 - 1995 г. - студентка специалност история на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", специализация в катедра "История на Византия и балканските народи"
 • 1983 - 1988 г. - средно образование в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил - Философ".

Работа

 • от 2019 г. - професор в катедра "Стара история, Тракология и Средновековна история" в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2018 - 2006 г. – доцент в катедра "Стара история, Тракология и Средновековна история" в Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2001 г. - главен асистент
 • 2001 г. - старши асистент
 • 1998 г. - асистент
 • 1995 - 1996 г. - преподавател по история в 153 гимназия "Неофит Рилски" в София.

Специализации:

 • 2009 юни – 2009 – април – специализация в Мюнхен, Германия, под научното ръководство на проф. Албрехт Бергер, Институт по византинистика, Философски Факултет, Университет Мюнхен
 • 2003 юни - 2003 април - специализация във Флоренция, Италия, Villa I Tatti - Център за Ренесансови изследвания към Харвардския Университет, стипендия от Фондация Андрю Мелън.
 • 2003 март - 2002 април - специализация в Кьолн, Германия, стипендия "Роман Херцог" за млади изслeдователи от фондация Херти /в програма на фондация Александър фон Хумболдт/, под научното ръковоство на проф. Петър Шрайнер (Философски Факултет, Институт по Византинистика и неогрецистика).
 • 2000 февруари -1999 октомври - специализация в Атина, Гърция под научното ръководство на проф. Н. Икономидис (Център за Византийски изследвания, Факултет по история и археология, Атински Университет).

 

Научни награди

 • 2003 г. Ректорска награда за млад учен на Софийския университет

Членство в научни организации:

 • Асоциация на византинистите в България
 • Българско историческо дружество

Проекти:

 • Проекти по НИС на СУ Св. Кл. Охридски
 • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПОГЛЕД ВЪРХУ РЕГИОНИТЕ НА ВИДИН, ВАРНА, ПЛОВДИВ ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО. – 2014 – ръководител
 • ЕТНОКОНФЕСИОНАЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА БАЛКАНИТЕ: ПОГЛЕД ОТВЪН И ОТВЪТРЕ – 2013 – ръководител
 • „МУЛТИКУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА БАЛКАНСКИЯ ГРАД ПО ДОЛЕН ДУНАВ И VIA DIAGONALIS” – 2012 – ръководител
 • МУЛТИКУЛТУРНОТО ПРОСТРАНСТВО НА БАЛКАНСКИЯ ГРАД В ПРЕХОДА ОТ СРЕДНОВЕКОВИЕ КЪМ МОДЕРНОСТ – 2011- участник
 • “БАЛКАНСКИЯТ ГРАД ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЗАПАДНИ ПЪТЕШЕСТВЕНИЦИ ПРЕЗ XI-XV В. ТИПОЛОГИЗАЦИЯ НА ЗАПАДНОТО МИСЛЕНЕ” – 2010 - ръководител

Научни интереси:

 • История и култура на Средновековна Европа, История на Византия и Балканите, мултикултурни взаимодействия

Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. Византия – Италия. Аспекти на културните взаимодействия през ХІV – ХV век. В. Търново, Фабер, 2004.
 2. Византийската дипломация и Западът (1391 - 1425). В. Търново, Фабер, 2005.
 3. Енеа Силвио Пиколомини (Папа Пий ІІ) и Балканите през ХV в. (Исторически етюди).В. Търново, Фабер, 2006.

Съставителство:

 • QUOD DEUS VULT! Mediaevalia. Специално издание. Сборник в чест на проф. дин Красимира Гагова, съст. И. Попова, Ал. Николов, Н. Дюлгеров. София, 2013. http://www.mediaevalia.eu/

Статии:

 1. Някои интересни сведения на западни пътешественици за балканското население през ХV в. – Mediaevalia. Специално издание. Сборник в памет на доц. Д-р Георги Сотиров. . С.,2011, 348-363. http://www.mediaevalia.eu/
 2. Балканите през погледа на трима западни пътешественици от края на ХV век – Bulgaria Mediaevalis,1/2010, 417 – 435.
 3. Превратностите при пътуване през Средновековието. – В: ХV ЮБИЛЕЙНИ КЮСТЕНДИЛСКИ ЧЕТЕНИЯ. Заговори и преврати в историята, 2010, 66 – 71. http://lib.sudigital.org/record/18924/files/SUDGTL-BOOK-2012-029.pdf
 4. Aeneas Sylvius Piccolomini (Pope Pius II) and the Balkans. – In: CENTERS AND PERIPHERIES IN EUROPEAN RENAISSANCE CULTURE. Essays by East-Central European Mellon Fellows. Ed. by György E. Szönyi and Csaba Maczelka, Szeged, 2012, 47-57.
 5. Германският поклонник Бернард фон Брайденбах и сведенията му за Балканите през 15 в. – В: „Мултикултурното пространство на балканския град в прехода от Средновековие към Модерност (30.09.2011)“, In: Mediaevalia, 4, 2012, 177 – 186. http://www.mediaevalia.eu/
 6. Някои любопитни данни на западни пътешественици от 15 в. за градовете по Via Diagonalis – В: „Мултикултурното пространство на Балканския град по Долен дунав и Via Diagonalis” – In: Mediaevalia, 5, 2012, 74 – 87, http://www.mediaevalia.eu/
 7. Трима германски поклонници от ХІV в. и сведенията им за Балканите – В: Българско Средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. София, 2013, 87 – 96.
 8. Николо да Мартони и неговото описание на Атина от края на ХІV в. – В: Средновековният българин и „другите“. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов. София, 2013, 331 – 336.
 9. Изборът на папа през Средновековието – случаят на папа Пий II, 1458 г. – В: Mediaevalia, 6, 2013, 53 – 58. http://www.mediaevalia.eu/
 10. The Balkans in the Eyes of Fifteenth-century West-European Pilgrims. Études Balkaniques, 2012, 1, 120 – 141.
 11. Fifteenth-Century Istria and Dalmatia in Four Memoirs of Western Pilgrims – In: Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, v. II, ed. by M. Israëls and L. A. Waldman, Villa I Tatti, The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, 29, Florence, 2013, 255 – 262.
 12. Модон (Метони) в края на XV в. през очите на западни пътешественици – В: QUOD DEUS VULT! Mediaevalia. Специално издание. Сборник в чест на проф. Дин Красимира Гагова, съст. И. Попова, Ал. Николов, Н. Дюлгеров. София, 2013, 374 – 394. http://www.mediaevalia.eu/
 13. Германският поклонник Бернард фон Брайденбах и сведенията му за Балканите през ХV век. В: „Пътища и пътеки на европеизма на Балканите“, 2014, Институт по Балканистика, БАН, 95 - 106.
 14. Балканите и Западът – примери за взаимодействия и конфликти от XIV – XV в. – случаят на Модон (Метони) – В: „Балканите и светът: Modus concurrandi“,Studia Balcanica, 30, Институт по Балканистика, БАН, 167 – 174.
 15. Реликви и мощи в Истрия и Далмация през 15 в. – В: Етноконфесионални взаимоотношения на Балканите – поглед отвън и отвътре – Mediaevalia, 7, 2014, 34 – 46.
 16. Балканите през погледа на западни пътешественици от 14 – 15 в. – В: Realia Byzantino-balcanica. Сборник в чест на 60 годишнината на проф. Христо Матанов, София, 2014, 435 – 452.