Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Структура / Катедри / Аналитична химия / Преподаватели / гл. асистент д-р Таня Йорданова

   

Професионална Автобиография

 

13886280_1147955158581574_6809384491574845001_n

Таня Йорданова

Email: t.yordanova@chem.uni-sofia.bg

Тел.: + 359 2 8161244

Факс: + 359 2 9625438

СУ „Св. Кл. Охридски”

Факултет по химия и фармация

бул. „Дж. Баучър” 1

1164 София

Образование

 • Магистър – специалност „Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”, СУ „Св. Кл. Охридски” (2010)
 • Доктор – Химически науки (Аналитична химия), СУ „Св. Кл. Охридски” (2014)

Професионално развитие

 • Главен асистент (Аналитична химия), СУ „Св. Кл. Охридски”, 2014 - до момента

Научни интереси

 • Аналитична атомна спектроскопия, специационен анализ, методи за разделяне и концентриране, наноматериали, екстракционни техники.

Избрани публикации (до 5)

 1. T. Yordanova, P. Vasileva, I. Karadjova, Noble metal nanocomposites as tools for fast and reliable speciation analysis of mercury in water samples, International Journal of Environmental Analytical Chemistry (2020), DOI: 10.1080/03067319.2020.1734193 in press.
 2. P. Vasileva, I. Dakova, T. Yordanova, I. Karadjova, New composite sorbent for speciation analysis of soluble chromium in textiles, Open Chemistry 17(1) (2019) 1095 – 1104.
 3. I. Karadjova, I. Dakova, T. Yordanova, P. Vasileva, Nanomaterials for elemental speciation (Critical Review), Journal of Analytical Atomic Spectrometry 31 (2016) 1949 – 1973.
 4. T. Yordanova, P. Vasileva, I. Karadjova, D. Nihtianova, Submicron silica decorated with silver nanoparticles as a sorbent for mercury speciation in surface waters, Analyst 139 (6) (2014) 15321540.
 5. T. Yordanova, I. Dakova, K. Balashev, I. Karadjova, Polymeric ion-imprinted nanoparticles for mercury speciation in surface waters, Microchemical Journal 113 (2014) 42–47.

Списък с публикации

Проектна дейност – (научно-изследователски проекти през последните 5 години)

 • “Интелигентни материали за специационен анализ (SmartSpeciation)”, Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието, младежта и науката, член на колектива, 2017 – 2020 г.
 • „Определяне на биодостъпни фракции на есенциални и токсични елементи в растения с общо и медицинско приложение“, Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието, младежта и науката, член на колектива, 2018 – 2019
 • „Нанокомпозитни материали за специационен анализ на живак в повърхностни води“,Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител, 2017.
 • „Повишаване на научния капацитет на Факултета по химия и фармация на Софийски университет като водещ регионален изследователски и иновационен център в областта на съвременните функционални материали” - Materials Networking, Министерство на образованието и науката, програма CSA – Coordination and support action, H2020_TWINN-2015, член на научния колектив, 2016 – 2018 г.
 • „Метилимидазол функционализирани сорбенти за специационен анализ на хром, базиран на високо селективна твърдофазна екстракция на Cr (VI)“, Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски“, ръководител, 2016.
 • „Нови материали като сорбенти за разделяне и концентриране на следи от замърсители в храни, напитки и проби от околната среда“, Фонд „Научни изследвания” – Министерство на образованието, младежта и науката, член на колектива, 2013 – 2018 г.

Преподавателски стаж

Период от до Дисциплина Специалност
2014 – до момента Аналитична химия и методи за анализ

Биология

Молекулярна биология

2015 – до момента Аналитична химия Химия, Екохимия, Компютърна химия
2017 – до момента Съвременни проблеми на химичния анализ Химия
2017 – до момента Аналитична химия и методи за анализ Биотехнологии
2017 – до момента Методи за анализ Козметика и битова химия

 

Други научни дейности

Член на редакционната колегия на:

 • Analytical Methods in Environmental Chemistry Journal

Рецензент на публикации в:

 • International Journal of Environmental Analytical Chemistry
 • Water Environment Research
 • Talanta