Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Научна дейност / Конференции, семинари и специализации / Среща-дискусия с доц. Цветан Манчев, МВФ: Ролята на МВФ след глобалната криза - 11 март 2015,17 ч.

   

09.03.2015

 

Дискусионният семинар

АГОРА

при Института за икономически изследвания на БАН

има удоволствието да ви покани на поредната си среща на

11 март 2015 г. от 17 часа

 

Доц. Цветан Манчев, доктор по икономика, МВФ

ще говори на тема:

РОЛЯТА НА МВФ СЛЕД ГЛОБАЛНАТА КРИЗА

 

Презентацията разисква променящата се роля на МВФ в световната финансова архитектура след Глобалната финансова криза като част от процесите на взаимно наблюдение на макроикономическите политики, установени от Г-20. Нейната цел е да разясни ролята на МВФ като „доверен съветник” за постигането на важни цели на световната макроикономическа политика, като гарантиране на финансовата ста­билност, сътрудничество в областта на паричните политики, постигане на устойчив рас­теж и висока заетост, намаляване на бедността и подпомагане на меж­дународната търговия. Основните проблеми, застъпени в лекцията и дискусията:

¨ Участието на МВФ в новосъздадения от Г-20 Борд за финансова стабилност и прогреса в регулирането на международната финансова система

¨ Промените в квотите и управлението на МВФ

¨ Промените в обслужването на страни-членки на МВФ и подпомагането на международното сътрудничество

 

Доц. Манчев е Съветник на Изпълнителния директор на Международния валутен фонд (МВФ). Ръководи Агенцията за икономически анализи и прогнози към Министерството на финансите (2001-2003); а през периода 2003-2009 г. е под­управител на БНБ. В качеството си на подуправител на БНБ, през периода 2007-2009 г. е алтернативен управител за България в Генералния съвет на Европейската централна банка. От 2001 до 2007 г. е ръководител на българския преговорен екип по въпросите на „Икономическия и паричен съюз” в процеса на присъединяването на страната към Европейския съюз.

Един от създателите на Българската макроикономическа асоциация и член от 2003 г. досега. В периода 2003-2010 г. преподава в Софийския университет. Специализира макроикономика, монетарна икономика, банково дело и финансово регулиране в Уни­верситета „Еразмус“ (Холандия), Института на МВФ (САЩ), Обединения Виен­ски Институт (Австрия), както и във Федералната Резервна Система на САЩ и цен­трал­ните банки на Великобритания, Германия, Франция, Швейцария, Япония, Холандия и Финландия. Има научни публикации в изброените дисциплини.