Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Архив / Архив "Магистърски програми" / Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

   

14.10.2014

 

Записване на избираеми дисциплини в студентската информационна система СУСИ

 

За студентите в ОКС ”магистър” едногодишна и двугодишна програма /втори курс/

 

Записването се състои от два етапа.

 

Първи етап – за студентите

От 20 октомври до 05 /краен срок/ ноември 2014 г.

 

1. Във Вашата страница излиза връзка към списък с избираеми дисциплини

- от Вашия учебен план със съответните кредити

- от всички останали магистърски програми /за Вас с 0 кредити/

За да проверите броя кредити, е необходимо да отворите „Учебния план" на съответната магистърска програма /Специалности – Магистърски програми – тази, за която този предмет е избираем или задължителен/

! без тези в първи курс - неспециалисти и неикономисти

Записвате се и сте включени в протокола за избираемата дисциплина.

 

2. Всеки семестър – общият брой кредити от задължителни и избираеми дисциплини е 30.

 

3. Студентите, които по „Учебен план“ имат 30 кредита, не записват изборни дисциплини.

 

 

Втори етап – от администратора на системата служебно се обработва постъпилата до този момент информация /два дни/ - 6 и 7 ноември 2014

 

Помощна информация за записване на изборни дисциплини чрез електронната система СУСИ (pdf)

Задължения на студентите при използване на СУСИ и пълно упътване за работа със системата