Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Катедра "Методика на чуждоезиковото обучение" - ЛЯТНА сесия 2013/2014

   

 

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, ФАКУЛТЕТ ПО КЛАСИЧЕСКИ И НОВИ ФИЛОЛОГИИ, Катедра "Методика на чуждоезиковото обучение", СЕСИЯ – ЮНИ 2014 Г.