Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен “доктор” / Архив / Георги Николов Димов, Исторически факултет

Заседателна зала № 1, Ректорат

 

Защита на докторска дисертация на темаГрадовете в Южна Италия между Изтока и Запада XI – XII векза присъждане на образователната и научната степен „доктор” по специалност „Средновековна обща история” (Градска култура в Средновековна Европа) в професионално направление 2.2. История и археология. Редовен докторант. Отчислен, с право на защита.

Председател на журито: проф. дин Красимира Гагова

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: