Начало / Университетът / Други звена / Музеи / Музей по Минералогия, Петрология и Полезни изкопаеми

   

Уредник на музея: ТЕОДОРА БИЛЯРСКА

Ректорат, Южно крило, ет. 5
тел. 02 9308 312
e-mail: min_museum@gea.uni-sofia.bg

Геолог на музея: КРИСТИНА МЕТОДИЕВА

Ректорат, Южно крило, ет. 5
тел. 02 9308 312
e-mail: k.metodieva@gea.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник - петък от 10 до 12 ч. и от 13 до 16 ч.

Сайт
Брошура