Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Поделение "Социално-битово обслужване" / За нас

   

Поделение „Социално-битово обслужване“ е създадено през 1991 г. със заповед № 1268 от 4 май 1991 г. на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ акад. Никола Попов на основание Закона за академичната автономия от 1990 г., Наредба № 3 за студентските общежития от 29 май 1990 г. и Решение на Ректорския съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 30 януари 1991 г.

Задачите на Поделение „Социално-битово обслужване“ са свързани с поддръжката на функционалното и експлоатационното състояние на университетските общежития и столове, предназначени за студентски нужди.

Седалището на Поделение "СБО" се намира в Студентски град, бл.42, вх.Б

За кореспонденция:
София 1700, Студентски град, бл. 42, вх.Б
тел./факс 02/963 42 38
е-mail: sbo@uni-campus.net
(вж. още www.uni-campus.net )