Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Структура / Катедри / Теория и история на държавата и правото / Проф. д-р Даниел Василев Вълчев

   

стая 311, тел. 9308 299, dvulchev@uni-sofia.bg