Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Новини / ГРАФИК за провеждане на януарска изпитна сесия - учебна 2020/2021 (БАКАЛАВРИ, задочно обучение)

   

Уважаеми колеги,
Съгласно решение на ФС на БФ, изпитите в задочна форма на обучение ще се провеждат НЕПРИСЪСТВЕНО !!!

 

Всички студенти от редовна и задочна форма на обучение, които имат невзети изпити от предходни учебни години по дисциплини, включени в графика за сесията, могат да се явят на изпит.

Допускането до явяване на изпит става след издаване на индивидуален протокол.

 

СРОК ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ 13 ЯНУЯРИ 2021 ГОД.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИНДИВДУАЛЕН ПРОТОКОЛ:

1. Попълвате МОЛБА за допускане до конкретен изпит;

2. Молбата се изпраща на преподавателя, титуляра на дисциплината, който ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Я ПОДПИСВА;

3. Заплащане на такса – САМО по банков път - БАНКОВА СМЕТКА НА СУ

  • Действащи студенти – 30 лв. за всеки изпит
  • Семестриално завършили – 50 лв. за всеки изпит

ВАЖНО!!! ТАКСАТА СЕ ЗАПЛАЩА САМО СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОДПИС ВЪРХУ МОЛБАТА ОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

4. Изпращане на подписаната молба и платежния документ по e-mail на инспектора, отговарящ за съответната специалност:

  • г-жа Д. Наумова - e-mail: naumova@uni-sofia.bg
  • г-жа Р. Иванова - e-mail: rumimivanova@uni-sofia.bg
  • г- жа А. Тончева - e-mail: aptoncheva@biofac.uni-sofia.bg

5. Издаденият индивидуален протокол е виден в СУСИ-профила на преподавателя и на студента.

Уважаеми колеги, възможни са промени и допълнения в графика, моля следете сайта!

БИОЛОГИЯ І курс

ІІ курс

11.01.2021 г.

ІІІ курс ІV курс V курс
ЕКОЛОГИЯ И ООС І курс ІІ курс ІІІ курс

ІV курс

12.01.2021 г.

V курс
БИОТЕХНОЛОГИИ І курс ІІ курс ІІІ курс

ІV курс

12.01.2021 г.

V курс