Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Магистърски програми

   

Драги кандидат-магистранти,

Юридическият факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” със своята 125-годишна история е един от стълбовете на съвременната българска държавност, обществена наука и висше образование. Въпрос на висока чест е да придобиеш качеството “възпитаник на Юридическия факултет на Алма Матер”. Със своите две специалности – “Право” и “Международни отношения”, Юридическият факултет умножава наличния потенциал и дългогодишните традиции на водещ факултет в Университета и ковачница на кадри за държавния апарат, правораздавателната система, институциите, занимаващи се с външна политика и сигурност, задграничните мисии на страната, международни организации и проспериращия частен бизнес на България.

Поздравяваме ви за куража да кандидатствате в този престижен факултет!

След като се запознаете с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за образователно-квалификационната степен магистър през учебната 2019-2020 г., вие ще можете да прочетете как ще се осъществи приема в Юридическия факултет, кои са предлаганите през тази учебна година магистърски програми и какъв е техният учебен план. Програмите, учебният план и съдържанието на обучението отдавна подготвят магистрантите за условията на европейския и световния пазар на труда. Те позволяват да се осмисли вече протичаща трудова активност, да се придобие квалификация за осъществяване на желана професия, както и продължаване на образователно-научното развитие.

Успех, колеги!

От Деканското ръководство и
Ръководството на магистърските програми
на Юридическия факултет при СУ “Св. Климент Охридски”

 

 

Телефон за връзка: 93 08 359, 846 51 73