Начало / Наука / Научни прояви

   

 

Конференции, симпозуми, семинари

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Научен форум, посветен на 95-годишнина от основаването на катедра “Англицистика и американистика”:
    As If, But Differently: Meditations on the Realisms of Our Times
    1 - 2 декември 2023 г., Ректорат на СУ "Св. Климент Охридски"
    Срок за изпращане на заявки за участие: до 1 юли 2023 г.