Начало / Новини / Календар / Среща на студенти от Софийския университет с Козмин Боянджиу, изпълнителен директор на Европейския орган по труда

Аула, Ректорат

На 26 февруари 2024 г. от 11.00 часа в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ студентите на Алма матер ще имат възможност да се срещнат с изпълнителния директор на Европейския орган по труда Козмин Боянджиу. Събитието е част от официалното посещение на Козмин Боянджиу в България. В срещата ще участват министърът на труда и социалната политика д-р Иванка Шалапатова и председателят на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ инж. Екатерина Асенова.

По време на срещата студентите ще имат възможност да научат от Козмин Боянджиу кои са предизвикателствата пред пазара на труда в Европа, какво означава по същество мобилна заетост, какви права и задължения имат мобилните работници, какви са предизвикателствата, свързани с командироването на служители.

1111

Европейският орган по труда е създаден пред пет години като инструмент за подпомагане и засилване на свободното движение на работници и осигуряване на ефективно трансгранично сътрудничество между националните органи. Сред основните му задачи са улесняване достъпа до информация и координиране EURES (Европейски служби по заетостта); улесняване сътрудничеството и обмена на информация между държавите членки с цел последователно, ефикасно и ефективно прилагане и изпълнение на съответното право на Съюза; координиране и подкрепа при съгласувани и съвместни инспекции; извършване на анализи и оценки на риска по въпроси, свързани с трансграничната трудова мобилност; подкрепа на държавите членки при създаването на капацитет във връзка с ефективното прилагане и изпълнение на съответното право на Съюза; подкрепа на държавите членки при противодействието на недекларирания труд и изпълняване функциите на медиатор по спорове между държавите членки относно прилагането на съответното право на Съюза.