Начало / Новини / Новини и събития / На тържествена церемония бяха връчени отличията „Знак за качество“ на Софийския университет

   
 На тържествена церемония бяха връчени отличията „Знак за качество“ на Софийския университет

На тържествена церемония в Аулата бяха връчени отличията „Знак за качество на Софийския университет“. Екип от Стопанския факултет и Катедра „Японистика“ получиха Знак за качество в категорията „Устойчиво развитие“. Катедра „Музика и мултимедийни технологии“ бе отличена в категорията „Успешна промяна“. Проф. дфзн Добромир Пресиянов от Катедра „Атомна физика“ бе отличен в категорията „Значима иновация“.

Събитието се проведе по инициатива на ректорското ръководство и на Университетския център за управление на качеството (УЦУК). На него присъстваха заместник-ректори, членове на Академичния съвет, декани, директори на департаменти, ръководители на центрове и отдели, преподаватели, студенти и гости.

9

Отличието „Знак за качество“ е признание за постиженията на хора от академичната общност, които допринасят за развиване на университетската система за управление на качеството и за утвърждаване на високи стандарти за качество. За отличието бяха номинирани 14 кандидати – преподаватели, представители на администрацията, както и екипи на отделни катедри и факултети. След обстоен преглед на постиженията комисия, назначена със заповед на ректора, определи носителите на отличието, което се присъжда в три категории.

1

След кратка музикална програма в изпълнение на Георги Арсов от Университетския театър „Алма Алтер“, доц. д-р Мария Баръмова, ръководител на Университетския център за управление на качеството, приветства присъстващите на тържеството и отбеляза, че е щастлива да открие официалната церемония за връчването на тези отличия, чиято цел е да се насърчават добри практики и постижения на представители на академичната общност, които допринасят със своята дейност за утвърждаване на знака за качество. Доц. Баръмова подчерта, че отличието се е превърнало в традиция в Алма матер, и изрази радостта си, че през тази година имало увеличен брой номинирани в сравнение с предишни години.

8

Доц. Баръмова представи членовете на комисията – председател – доц. д-р Първан Първанов – в.и.д. заместник-ректор, проф. дсн Цветан Давидков от Стопанския факултет, проф. дфзн Асен Пашов от Физическия факултет, доц. д-р Надежда Александрова от Факултета по славянски филологии, доц. д-р Калоян Харалампиев от Философския факултет, доц. д-р Мариана Атанасова от Факултета по математика и информатика и доц. д-р Мария Баръмова от Историческия факултет.

По думите й комисията е взела решението тази година да връчи и специална награда на част от номинираните поради особено високото качество на подадените кандидатури. В заключение доц. Баръмова изрази надеждата си традицията да бъде продължена в бъдеще и да бъде пример за високите стандарти и качество на Софийския университет.

2

Наградата „Знак за качество“ е учредена през 2018 г. по инициатива на УЦУК. Отличието е единствено по рода си и показва стремежа на Университета да насърчава добри практики и постижения, както на представителите на академичната общност, така и на администрацията. За отличието могат да бъдат номинирани отделни преподаватели и служители, както и цели екипи, катедри или други звена, които имат принос за осигуряване на високо качество в Университета.

„Знакът за качество“ се присъжда в три категории:

- Устойчиво развитие – за постигнати резултати в последните не по-малко от 3 години.

- Успешна промяна – за добри практики, внедрени в рамките на поне една от последните 3 години.

- Значима иновация – иновация в рамките на последната година, която има потенциала да повиши качеството в университетските дейности.

10

В категория „Устойчиво развитие“ отличието „Знак за качество“ бе връчено на екип от Стопанския факултет в състав: доц. д-р Атанас Георгиев, доц. д-р Иван Ангелов, доц. д-р Тодор Ялъмов, доц. д-р Ия Петкова, доц. д-р Камен Спасов, гл. ас. д-р Илия Атанасов. През юни 2023 г. СтФ получи международна акредитация от Асоциацията на MBAs (AMBA), водеща международна организация в следдипломното бизнес обучение. По този начин Стопанският факултет се превръща в едно от 300 най-добри бизнес училища в света.

13

В същата категория със „Знак за качество бе отличена и Катедра „Японистика“ към Факултета по класически и нови филологии за цялостна дейност от началото на самостоятелното съществуване на катедрата през 2018 г. насам.

15

В категория „Успешна промянаотличието „Знак за качество“ бе връчено на Катедра „Музика и мултимедийни технологии“ към Факултета по науки за образованието и изкуствата за създаването, подобряването и утвърждаване на стандарти в преподавателската дейност и използвани образователни технологии, според изискванията на Стандартите за управление на качеството, заложени в стратегията и визията на Софийския университет, във връзка и с откриването на филиал „Бургас“ на Софийския университет.

16

В категория „Значима иновация“ със „Знак за качество“ е отличен проф. дфзн Добромир Пресиянов от Катедра „Атомна физика“ към Физическия факултет. Наградата се връчва за изобретение, за което е издаден патент през 2022 г. Съгласно отчетния доклад на НИС за 2022 г., това е единственото изобретение, заявено от Софийския университет, за което е издаден патент през 2022 г. Изобретението се отнася до компенсаторен модул за сензори за измерване на изотопи на радиоактивни благородни газове и по-специално на изотопа радон-222 (222Rn).

7

В рамките на тържествената церемония бяха връчени и специални награди за отделните категории.

В категория Устойчиво развитие носители на специалните награди са:

17

Екип от факултета по журналистика и масова комуникация в състав: проф. д-р Веселина Вълканова (декан), гл. ас. д-р Мая Стоянова, Гриша Атанасов и Моника Илиева (Университетски център за информационни и комуникационни технологии). Отличието им бе връчено за изработване на онлайн платформи на Факултета по журналистика и масова комуникация.

18

Екип за административна работа с докторантите, ръководен от проф. д-р Надя Манолова, Исторически факултет. Отличието им бе връчено за поредица от добри практики за повишаване на качеството на докторските програми на факултета.

19

Академично етноложко сдружение, Исторически факултет за участие и управление на различни междуинституционални и международни проекти; създаването на работилници, целящи популяризирането на традиционни български обичаи и други.

20

Специална награда в категория „Успешна промяна“ бе връчена на Националния център за подготовка на специалисти по отговорно и устойчиво управление, Стопански факултет за подготовка на „експерти по корпоративна устойчивост и отговорност“ – нови мултидисциплинарни специалисти, които намират реализация в публичния и частния сектор.

Връчени бяха и специални награди в категория „Значима иновация“.

21

Академия „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“, Стопански факултет получи отличието за сертификационната академия „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“ е създадена в партньорство между Стопанския факултет и Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ), подкрепена и от Lidl България.

1-28

Екипът на Нумизматичното училище (Sofia Numismatic School) към Историческия факултет, получи специалната награда в категория „Значима иновация“ като новоинституционализиран образователен форум, чиято цел е съдейства в подготовката на научни кадри в областта на нумизматиката чрез предлагани специализирани теоретични и практически курсове. Реализацията му е част от дейностите по проектите "Древна Тракия в цифри" № КП-06-Н50/3 към ФНИ, "Ancient Coins Counterfeits Scientific Network“ BGR1024508 HFST, с подкрепата на проекти като "SUMMIT" и „Наследство БГ“.

406371660_729148632430473_7481610763015125571_n

В края на тържеството колегите от Катедра „Музика и мултимедийни технологии“ (Факултет по науки за образованието и изкуствата) закриха церемонията с изпълнение на 4 песни от двата хора към катедрата, показвайки успешната дейност на носителите на отличието „Знак за качество“.

1-23

Репортаж на Телевизия "Алма Матер":