Начало / Новини / Новини и събития / Обогатяване на Зографската електронна научноизследователска библиотека

   
Обогатяване на Зографската електронна научноизследователска библиотека

В годината, когато честваме 135 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Университетската библиотека, Зографската електронна научноизследователска библиотека обогати фонда си два пъти – през месец май и през декември 2023 г.

През месец май Общинската библиотека „Искра“ – гр. Казанлък предостави на дигиталната колекция 16 дигитализирани славяноезични и чуждоезични ръкописи от своя фонд.

В през декември 2023 г. със съдействието на изследователите от Катедра „Кирилометодиевистика" Зографската електронна научноизследователска библиотека се попълни с 16 нови ръкописа от сбирката на Музея на Възраждането „Иларион Макариополски" - гр. Елена от периода XVI – XIX век.

Зографската електронна научноизследователска библиотека е създадена през 2014 г. с договор за сътрудничество между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Зографския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф“ .

Тя е достъпна за специалисти от страната и чужбина офлайн във филиална библиотека Филологии. За своето десетгодишно съществуване след началото, положено с 286 ръкописа притежание на Зографската обител, днес електронната библиотека вече съдържа 749 ръкописа предоставени от 16 български и чужди институции.

1-2z