Начало / Новини / Новини и събития / Доц. д-р Христо Стаменов бе удостоен с Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Доц. д-р Христо Стаменов бе удостоен с  Почетен знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На Факултетен съвет на Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет доц. д-р Христо Стаменов бе удостоен с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента.

Деканът на Факултета по класически и нови филологии проф. Гергана Петкова откри кратката тържествена церемония по връчване на отличието и припомни приноса доц. Стаменов не само за факултета, но и за развитието на англицистиката и американистиката в България.

1-1

Доц. Стаменов получи Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента от заместник-ректора на Софийския университет проф. д-р Васил Маринов. Отличието се присъжда за постигнати високи резултати в преподаването и научноизследователската дейност и във връзка с негова годишнина.

1-2

Доц. Стаменов изрази своята благодарност за отличието към Софийския университет, към Факултета по класически и нови филологии и към Катедрата по англицистика и американистика. Той подчерта, че тя му е особено ценна, тъкмо защото идва от Софийския университет и допълни, че 60 години от неговите 80 са свързани с университета – още от следването и през цялата му кариера. „Завършил съм този университет, университетът ме прие на работа – мисля, че всеки, който работи тук, може да се гордее, защото това не е случайно място. Университетът осигури една много хубава творческа, интелектуална и работна атмосфера, така че през тези десетилетия съм могъл за работя неща, които са ми били много интересни и приятни“, каза доц. Стаменов.

Той допълни, че работата му със студентите и с колегите е била за него огромно удоволствие и пожела на всички дълги години здраве и много успехи и благодари на всички.

1-3

Доц. д-р Христо Стаменов е дългогодишен преподавател в Катедрата по англицистика и американистика към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Възпитаник е на тази катедра, в която завършва висшето си образование през 1968 г. с отличен успех и с втора специалност „Български език и литература“. Още като студент е изпратен на четиримесечна специализация в Съсекския университет, Великобритания. През 1972 г. започва работа в Софийския университет като асистент по съвременен английски език. През 1980 г. му е присъдена научната степен „кандидат на науките“, а през 2005 г. се хабилитира като доцент по съвременен английски език. След пенсионирането си продължава да работи като хоноруван преподавател и до днес.

Бил е лектор по български език в Лондонския и в Оксфордския университет (1973-1975) и в университетите на Лийдс и Шефилд (1983-1986). Като хоноруван преподавател е подпомагал развитието на англицистиката и в ПУ “Паисий Хилендарски” и ЮЗУ “Неофит Рилски”.

1-7

Дълго време е бил титуляр на основния курс по английска морфология и на магистърския курс по контрастивна лингвистика, преподавал е и словообразуване, увод в езикознанието за англицисти, фонетика и лексикология, превод. Доц. Стаменов винаги е успявал да спечели и да задържи интереса на своите студенти с изключителните си преподавателски умения, със солидните си научни познания и с уникалната си способност да прониква дълбоко в дебрите на езика и да извежда на повърхността онова, което е трудно разпознаваемо за един студент. Ръководил и рецензирал многобройни дипломни работи. Той е търсен и уважаван рецензент на докторски дисертации и хабилитации и е участвал в многобройни научни журита у нас и в чужбина.

Научните интереси на доц. Стаменов са предимно в областта на граматика и семантиката на съвременния английски език, развитието на съвременния български език, езиковите контакти и влияния, общото и съпоставителното езикознание, приложната лингвистика. Автор е на повече от сто публикации в специализирани издания у нас и в чужбина, като някои от тях са представени в книгите му Papers in English аnd Contrastive Linguistics и Между английския и българския език/ Between English and Bulgarian, втората от тях в престижната Университетска библиотека на УИ “Св. Климент Охридски”. Публикациите му са многократно цитирани от авторитетни автори у нас и в чужбина. Съавтор е на основни за специалността учебни помагала и редактор на научни сборници и речници. Особено характерно за научните му публикации е съчетаването на различни подходи, чрез които убедително въвежда нови, оригинални виждания. Като езиковед с остра наблюдателност и забележителни аналитични умения Христо Стаменов разглежда особеностите на езика многопластово, преминавайки плавно и изкусно през различните езикови равнища.

1-6

Доц. Стаменов е работил активно и в историографията на англицистиката у нас и на българистиката във Великобритания. Особено полезна е студията върху историята на англицистиката в България, написана в съавторство с проф. Александър Шурбанов и издадена от Европейската асоциация на англицистите (ESSE – European Society for the Study of English).

Доц. Стаменов работи и като член на редколегията на двете български езиковедски списания, в които по право е застъпен английският език – Съпоставително езикознание (от 2006 г. досега) и Чуждоезиково обучение (1993 – 2012). С несравнимата си отзивчивост и начетеност доц. Стаменов е помогнал на немалък брой млади колеги в академичното им израстване като изследователи и преподаватели.

Докато заема поста на председател на Българското дружество по британистика (1998-2002) и като активен член на управителния съвет на Европейската асоциация на университетските преподаватели англицисти (ESSE), Христо Стаменов работи за доброто представяне и присъствие на българската англицистика на европейската сцена, наред с организирането на вътрешния живот на българското национално научно дружество.

Като преводач на езиковедска научна литература той допринася за популяризацията на българистиката по света. Сред работите му са преводът на раздела за българския език в Word-formation. An International Handbook of the Languages of Europe. Mouton De Gruyter, (2015), внушителният превод на Българска граматика. Морфология от проф. Руселина Ницолова (Bulgarian Grammar. Berlin: Frank & Timme, 2017), за който му е присъдена специалната награда на Съюза на преводачите в България за изключително високи постижения в областта на превода на хуманитаристика, както и неотдавнашният превод на сборника Глаголати. Balkan Verb Typology. Доц. Стаменов е изнасял и лекции/семинари в преводаческите ателиета, организирани от фондацията „Елизабет Костова” и Съюза на преводачите в България, участвал е в научнопопулярни предавания на Българското радио.