Начало / Новини / Новини и събития / Международна конференция „Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена“

   
Международна конференция „Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена“

От 11 до 13 септември 2023 г. Софийският университет е домакин на годишната конференция на Асоциацията за човешко развитие и способности и възможности за реализация (Human Development and Capability Association / HDCA). Това е първата годишна конференция на Асоциацията, която се организира в страна от Централна и Източна Европа. Темата на конференцията е “Уязвимост, човешко развитие и кооперативно възстановяване в бурни времена" (Vulnerability, human development and cooperative re-building in turbulent times). В събитието ще се включат над 300 участници от 60 страни.

Събитието бе открито от проф. дсн Пепка Бояджиева от Института за изследване на обществата и знанието при Българската академия на науките, която поздрави с „Добре дошли“ участниците в конференцията. Тя запозна присъстващите с историята на региона, България и София и им пожела ползотворен престой. Проф. Бояджиева отбеляза, че конференцията се организира съвместно от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Института по философия и социология – Българска академия на науките (ИФС-БАН), Института „Отворено общество“ – София (ИОО-С), Тръста за социална алтернатива (TSA) и Sustainable Cooperation (SCOOP) от Нидерландия и e подкрепенa от посолството на Австрия в София. По думите й организаторите споделят общи ценности и разбирания.

1-8

Проф. Бояджиева отбеляза, че трудно можем да предвидим бъдещето, но можем да се опитаме да представим в какво общество бихме искали да живеем и какви социални институции искаме да има то. Тя изрази надеждата си, че в предстоящите дни ще се чуят интересни доклади, плодотворни дискусии, които ще превърнат събитието в следващото стъпало в развитието на HDCA. Проф. Бояджиева изрази и увереността си, че конференцията ще допринесе за по-задълбоченото и критично разбиране на настоящите социални проблеми и намиране на най-доброто решение за тях.

1-6

Присъстващите бяха поздравени и от посланика на Австрия у нас Андреа Икич-Бьом и писателя Георги Господинов.

1-7

HDCA представлява глобална общност от академици и практици, обединени около идеите за човешкото развитие и подхода на способностите и възможностите за реализация и се стреми да свърже тези идеи с формирането на публични политики. Асоциацията обединява членове от различни дисциплини и професии, включително икономика, философия, изследвания на развитието, здравеопазване, образование, право, управление и социология. Сред основателите на асоциацията са известният американски философ Марта Нусбаум и индийският икономист Амартия Сен, носител на Нобелова награда за икономика за 1998 г.

1-2

Годишните конференции на HDCA имат за цел да насърчат висококачествени академични изследвания, интелектуални дебати и да подкрепят сътрудничеството между учени и практици. На тази конференция ще бъдат представени задълбочени академични изследвания, които имат потенциал да формират политики както на национално, така и на местно ниво.

Темата на конференцията в София е избрана в контекста на настоящите социални и екологични предизвикателства, които обхващат задълбочаващите се неравенства, пандемията от Covid-19, изменението на климата и екологичните бедствия, нарастващата несигурност, войната в Украйна и другите конфликти по света.

1-5

В рамките на конференцията и съпътстващите я събития един от водещите философи на нашето време Марта Нусбаум от Чикагския университет ще изнесе лекция на тема „Война и видове пацифизъм“ и ще представи новата си книга „Справедливост за животните“ (Justice for animals).

Други основни лектори по време на конференцията ще бъдат: Мелани Уокър от Университета на свободната държава, Южна Африка: „За историята, бъдещето и практиката на поправянето в пространствата на знанието и образованието“; Бранко Миланович, City University Ню Йорк, САЩ: „Глобално неравенство в доходите: скорошни промени и техните политически последици“; Суббу Субраманиан, бивш професор в Мадраския институт за изследване на развитието, Индия: “Измерването не е всичко, но то има значение”; Васил Киров, Институт по философия и социология, БАН, България: “Цифрови технологии за приобщаващо развитие?”; Густав Арениус, Институт за изследвания на бъдещето, Швеция: “Проблемът за демократичните граници и икономическата демокрация”; Урсула Холтгреве, Център за социални иновации, Австрия: „Стари и нови уязвимости на работното място: Включването и иновациите на работното място при чии условия?“; Йост де Лаат, Университетски център за глобални предизвикателства в Утрехт, Нидерландия и Евгения Волен, програмен директор, Тръст за социална алтирнатива, България: “Устойчиво развитие чрез разработване на политики, основани на доказателства и сътрудничество: Случаят с премахването на финансовите бариери пред ранното образование в България“.

Годишната конференция ще се опита да даде отговор на редица въпроси. Сред тях са: Как да се концептуализира и измери уязвимостта и човешкото развитие в бурни времена на микро- и макроравнище – национално, регионално и глобално? Как новите предизвикателства, пред които са изправени съвременните общества, могат да засилят или ограничат човешкото развитие и социалните неравенства? Как да се насърчи сътрудничеството между различните институции и организации с цел обогатяване на резултатите от развитието за всички социални групи, населени места, нации и региони? Как да се развиват способности, свързани с благосъстоянието и справедливостта, които отговарят на промените в работата, семейството, производството на знания, политическите и социалните отношения, околната среда и нечовешките същества?

За повече информация: https://hd-ca.org/conferences/2023-hdca-conference-sofia-bulgaria