Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / На вниманието на новоприетите студенти (първокурсниците) - ФКНФ

   

СПЕЦИАЛНОСТ ПОРТУГАЛСКА ФИЛОЛОГИЯ

Откриването на задължителния уводен курс по португалски език за новоприетите студенти в първи курс на специалност Португалска филология през 2010/11 уч. година е на 08.09.2010 г. от 10.00 ч. в зала 165 „Сервантес”, Ректорат. Занятията се провеждат в базата на IV км. III блок (Стопански факултет) в периода 09.09. – 30.09.2010 г. от 10.00 до 14.00 ч. (15 работни дни, 4 учебни чáса на ден).

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ УНГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ

Всички студенти, записани в специалност “Унгарска филология” - първи курс, трябва да се явят на 13.09.2010 г., в 10 ч. пред 4 ФК /фонетичен кабинет/ за начало на интензивния курс по латински език. Присъствието е задължително! Курсът носи кредити, без които студентът не може да завърши първи курс.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ НОВОГРЪЦКА ФИЛОЛОГИЯ

Всички студенти, записани в специалност “Новогръцка филология” - първи курс, трябва да се явят на 13.09.2010 г., в 9 ч. пред 176 за начало на интензивния курс по латински език. Присъствието е задължително! Курсът носи кредити, без които студентът не може да завърши първи курс.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ КЛАСИЧЕСКА ФИЛОЛОГИЯ

Всички студенти, записани в специалност “Класическа филология” - първи курс, трябва да се явят на 13.09.2010 г., в 10 ч. пред 183 каб. за начало на интензивния курс по латински език. Присъствието е задължително! Курсът носи кредити, без които студентът не може да завърши първи курс.

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Освен задължителните курсове, които ще изучавате през първия семестър на учебната година, вие трябва да изберете и два от следните четири избираеми курса (най-малко 3 кредита общо):

1. Езикова култура (български език) (1 кредит)

2. English Through Literature (2 кредита)

English Through Literature

Instructor: Maria Dimitrova

English Through Literature is a one-semester elective course, based on a selection of contemporary literary texts to be discussed in class. It offers 1st-year students the chance to overcome inhibitions about speaking in English, and to learn to express ideas and develop arguments more confidently and more competently. It will encourage them to ask themselves more questions as they read, and to read at a greater number of levels. It will also help them to expand and vary their general vocabulary, and will introduce them to the basic vocabulary we need when we talk about texts and, in particular, about literary texts – about the way we make sense of them, respond to them, and evaluate them.

3. English for Professional Communication: Presentations (2 кредита)

English for professional communication: Presentations

Instructor: Dr. Emilia Slavova

Throughout our academic and professional life, we are frequently required to speak in front of other people and to present information in oral, written and visual form. This course is practically oriented and develops students’ research and presentation skills: choosing a topic, researching the topic, organizing the information in a logical sequence, citing sources, effective public speaking, poster presentations, and PowerPoint presentations. The students work individually and in groups and prepare and deliver oral presentations. Evaluation is based on current assessment.

4. Images of Britishness (2 кредита)

Images of Britishness

Instructor: Ivelina Kazakova

Images of Britishness is a one-semester elective academic English course whose principal aim is to enable students to develop a set of academic study skills (e.g effective summary writing, note-taking etc.) while building knowledge of British culture. Delivery will be via workshops and seminars, as well as supported independent learning whose centerpiece will be a selection of non-fiction texts and/or audio-visual materials offering insights into a variety of culture-specific topics. In addition to expanding students’ general vocabulary, the course will help students map basic Britishness concepts. Progress and quality of academic work will be assessed through a range of methods, including essays, individual and group presentations. This will give students the opportunity to demonstrate their particular analytical and/or creative potential.

В срок до 10 септември моля всички да изпратят съобщение на ас. Ивелина Казакова на адрес elective_courses@abv.bg (subject: Elective Courses), в което да посочат избраните от тях курсове, за да бъдат включени в съответните списъци.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО на I курс Тюркология

Катедрата по Тюркология и алтаистика, съобщава на всички първокурсници от специалност Тюркология, че на 07.09.2010 г. (вторник) от 9.00 ч. започва ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ УВОДЕН КУРС, който ще продължи до 30.09.2010 г. Курсът ще се провежда в сградата на ЦИЕК (бул. Тодор Александров № 79) – аудитория 22 (ІІ етаж).

 

 

НА ВНИМАНИЕТО на I курс Арабистика

Катедрата по Арабистика и семитология, съобщава на всички първокурсници от специалност Арабистика, че на 02.09.2010 г. - 9.00 ч. започва ЗАДЪЛЖИТЕЛНИЯТ УВОДЕН КУРС. Първата среща ще се проведе в зала 1 в ЦИЕК. Курсът продължава до 30.09.2010 г.

 

 

НА ВНИМАНИЕТО на I курс Индология и Иранистика

 

УВОДНИЯТ КУРС по практически език за НОВОПРИЕТИТЕ СТУДЕНТИ, учебна 2010/2011 г. от специалност Индология и специалност Иранистика ще се проведе от 13.09.2010 г. /от 09.00 ч./ до 30.09.2010 г., специалност Индология – 6 А ауд., 1 етаж, специалност Иранистика – 23 ауд., 3 етаж