Начало / Наука / Проектна дейност / Вътрешни изследователски проекти / Архив - конкурси / Финансиране от държавния бюджет - конкурс 2022

   

В резултат от проведената през 2021 г. конкурсна сесия за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художествено-творческа дейност бяха финансирани 193 проекта.

Като най-успешно проведени са отличени следните проекти по факултети:

 

Философски факултет:

 

Факултет по педагогика:

 

Факултет по науки за образованието и изкуствата:

 

Факултет по славянски филологии:

 

Факултет по класически и нови филологии:

 

Факултет по журналистика и масова комуникация:

 

Богословски факултет:

 

Биологически факултет:

 

Медицински факултет:

 

Факултет по химия и фармация:

 

Факултет по математика и информатика:

 

Физически факултет:

 

Департаменти: