Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Катедри и Академичен състав / Катедри / Икономика / Преподаватели - Катедра Икономика / Гл. ас. д-р Любен Иванов

   

Гл. ас. д-р Любен Иванов

 

LyubenIvanov

 

Гл. ас. д-р Любен Федев Иванов води упражнения по Основи на макроикономиката. Интересува се от методите за оценка на стойността на акции чрез фундаментален анализ на счетоводна информация, обща икономическа теория, история на икономическата мисъл, нова институционална икономика, приложенията на съвременните системи за управление на ученето (LMS) в областта на икономиката.

 

Автобиография (pdf)

Ел. поща: l.ivanov@feb.uni-sofia.bg

Блог: http://ikonomikatakatoizkustvo.blogspot.com

ResearchGate: Любен Иванов

RePEc: Любен Иванов

Списък на публикациите