Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / ESG Help Desk / ESG Компоненти / Social

   

 

Social

Научете повече:

*** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance *** Environmental *** Social *** Governance ***

 

Социален аспект1

Социалният аспект “S” включва фактори, свързани с живота на хората. Категорията включва права на човека, управление на човешки ресурс, условия за труд, трудови правоотношения, взаимодействие с местните общности, клиенти, доставчици и животни. Една устойчива компания подкрепя служителите, клиентите, партньорите си, местните общности и обществото като цяло.

Следните критерии са показателни как една компания адресира социалните аспекти:

  • Отношения с местни общности;
  • Разнообразие, равенство и включване;
  • Защита на човешки права;
  • Здравословни и безопасни условия на труд;
  • Развитие на човешкия капитал;
  • Управление на хората;
  • Сигурност на личните данни;
  • Качество и безопасност на продукти;
  • Стандарти за управление на веригите за доставки.

 

Човешки права:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

1 What is responsible investment?. Principles For Responsible Investment. https://www.unpri.org/introductory-guides-to-responsible-investment/what-is-responsible-investment/4780.article