Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Кариера и повишаване на квалификацията / Катедрата по Обща и приложна хидробиология търси да назначи биолог-специалист

   

Катедрата по Обща и приложна хидробиология търси да назначи биолог-специалист:

 

1) Описание на длъжността:

Биолог-специалистът участва в дейността на Катедрата като съдейства за извеждане на практическите занятия, тяхната лабораторна подготовка и събирането на теренни материали. Грижи се за съхраняването и обновяването на материално-техническата база на Катедрата и поддържа учебните колекции от образци. Участва в изпълнението на научно-изследователски задачи и в административната работа в Катедрата, поддържането и организирането на катедрената документация. Съдейства за логистиката на учебния процес и документооборота.

 

2) Изисквания към кандидатите:

  • Образование – бакалавър или магистър
  • Компютърна грамотност – Office пакет
  • Личностни качества: отговорност, лоялност, комуникативност, дисциплинираност, умение за работа в екип.

 

3) Предлагаме:

  • Възможност за дългосрочна съвместна работа в динамична среда и екип от утвърдени професионалисти и млади изследователи
  • Благоприятни условия на труд с възможност за развитие в личностно и научно отношение
  • Позицията позволява кариерно израстване чрез разработване на докторска дисертация и участие в изпълнението на задачи по различни международни и национални проекти
  • Придобиване на ценен практически опит за лабораторна и теренна работа в областта на хидробиологията и аквакултурите

За повече информация – доц. д-р Йована Тодорова, телефон 02 8167 205, yovanatodorova@biofac.uni-sofia.bg