Начало / Новини / Календар / 100 години от създаването на Катедрата по класическа филология в Софийския университет

Заседателна зала 1, Ректорат

През академичната 2021 – 2022 г. отбелязваме 100-годишния юбилей на Катедрата по класическа филология. Един век ни дели от успешното институционализиране на заниманията с класически езици и антична литература и култура, което позволява културно-просветната мисия, изпълнявана първоначално от класическите гимназии в България, да получи академичната си форма, а с това и съвършено различна перспектива за педагогическа и научноизследователска работа.

През есента на далечната 1921 г. в най-стария факултет на Софийския университет – Историко-филологическия, е разкрита специалността „Класическа филология“, в която влизат две катедри – по старогръцка и по латинска филология. Те са ръководени от двамата основоположници на университетските занимания с Класическа античност в България, проф. Александър Балабанов и проф. Димитър Дечев. През 1950 г. „Класическа филология“ преминава в структурата на обособилия се Филологически факултет, а след неговото разделяне на две през 1965 г. остава във Факултета по западни филологии, днес Факултет по класически и нови филологии.

Младата катедра, в която в периода между двете световни войни преподават възпитаници на най-реномираните класически институти в Европа, скоро печели международен престиж с езиковедските трудове и епиграфските изследвания на първото поколение класици, което завещава на приемниците си интереса към издирването, публикуването и интерпретацията на документи за историята на нашите земи през Античността и Средновековието. Едновременно с това започва и огромната работа по съставянето на двата речника на класическите езици – латинско-български и старогръцко-български, двете академични граматики и множество други учебници, христоматии и анотирани учебни издания на античните автори. През втората половина на XX в., на фона на общото предефиниране на хронологичния обхват и използваните методологии в преподаването на науките за Античността, българската класическа наука поделя вниманието си между традиционните изследователски полета на археологията, старата история и епиграфиката, и от друга страна – систематичния превод на старогръцките и римските автори, литературната критика и история и културологичните изследвания.

Юбилейната среща ще бъде съпътствана от документална изложба в Централното фоайе на Ректората, която ще припомни най-значимите моменти и личности от живота на Катедрата, запечатани в архивни фотографии и документи.

poster 100 god KLF - 12 May