Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / Тест за установяване на нивото на владеене на японски език - JLPT 2021 г.

   
  • Втората сесия на теста за установяване на нивото на владеене на японски език JLPT за 2021 г. ще се проведе на 05 декември.
  • Срокът за регистрация е 15 септември – 15 октомври.
  • Срокът за регистрация на кандидатите със специални нужди е 15 септември – 8 октомври.
  • Регистрацията става он-лайн в електронната платформа на изпит JLPT-България на следния адрес: https://jlpt.uni-sofia.bg/

 

Горещо препоръчваме да се запознаете с инструкциите за попълване и провеждане на теста в двете части на TEST GUIDE, които можете да изтеглите:

 

За да направите регистрацията си, трябва да следвате следните стъпки:

  1. Създаване на потребителски профил в електронната платформа JLPT-България
  2. Указания за подаване на електронен формуляр

 

Таксите са без изменение спрямо изпита, проведен през м. юли:

Ниво N1: 60.00 лв.

Ниво N2: 50.00 лв.

Ниво N3: 50.00 лв.

Ниво N4: 25.00 лв.

Ниво N5: 25.00 лв.

 

Таксите се заплащат по банков път по сметка:

Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София,
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD

Титуляр на сметката: НИС при СУ „Св. Климент Охридски“

Основание за плащане: изпит за установяване на ниво на владеене на японски език, изписва се и името на кандидата за явяване на изпита.

 

Контакти за допълнителна информация:

Електронна поща: jlpt@admin.uni-sofia.bg

Телефон: 02 9308 548, 02 846 35 46