Начало / Новини / Новини и събития / Кръгла маса "Религия и екстремизъм в Западните Балкани"

   
Кръгла маса "Религия и екстремизъм в Западните Балкани"

В Конферентната зала в Ректората на Софийския университет се проведе Кръгла маса на тема "Религия и екстремизъм в Западните Балкани" с гост-лектор проф. д-р Марян Гюровски, зам.-ректор на Университета „Св. Климент Охридски" в Република Северна Македония. Неговата лекция бе на тема: „Радикализацията и рисковете за сигурността в Северна Македония и Западните Балкани: регионални предизвикателства и приоритети“.

Събитието бе организирано от Центъра за изследване на религиите при Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Центъра за академични изследвания, София. Модератор на кръглата маса бе Бойко Василев от Българската национална телевизия. Той поздрави присъстващите и заяви, че събитието се провежда в рамките на международния проект PREVEX, финансиран от Европейския съюз по Програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновации.

3

Проф. д-р Симеон Евстатиев, директор на Центъра за изследване на религиите при Софийския университет „Св. Климент Охридски“, припомни, че Центърът е основан като интердисциплинарно звено, чиято мисия е да осъществява фундаментални научни изследвания.

4-1

„Тук ролята ни е да покажем, че религията има значение не само като теология, но и в социален, културен и политически план“, каза той и допълни, че чрез дейностите, които развива Центърът е връзката между това, което прави като фундаментални изследвания и обществото, практиката и политиката. Проф. Евстатиев изрази задоволството си, че пръв гост след пандемичната обстановка е именно проф. Мариян Гюровски и пожела ползотворна работа.

Доц. д-р Диана Мишкова, директор на Центъра за академични изследвания в София, представи работата на Центъра както и целите на проекта. По думите й проектът не се фокусира единствено върху Балканите, а включва още Северна Африка и Близкия Изток. По отношение на Балканите разглежда Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Сърбия. Доц. Мишкова изтъкна, че проектът е много амбициозен не само географски, но и антропологически.

6-1

Тя отбеляза, че основният въпрос е какво е това, което обединява всички тези региони. Специфичното за проекта е, че търси да наложи едно същностно-контекстуално разбиране на това какво представлява насилническият екстремизъм т.е. как на Балканите в нашия случай се разбира какво е това, посочи доц. Мишкова.

Начинът, по който проектът анализира тези контексти и движещите сили, минава през понятието т.нар. благоприятстваща среда – такава среда, при която съчетанието на специфични обстоятелства е такова, че вероятността от поява на насилнически екстремизъм е доста голяма. Доц. Мишкова посочи, че няколко са важните елементи в изследването – т.нар. преломни моменти – кога един език на омразата преминава в насилие, кое поражда тези преломни моменти, кое отприщва потенциала на насилието. Друг кръг от въпроси се фокусира не толкова върху появата на насилие в подобна благоприятстваща среда, а липсата, резистентността към проява на подобно насилие при такива обстоятелства. Защо едни общности се оказват по-резистентни на насилие от други, каква е ролята на местните водачи, особено на религиозните, на жените, на диаспорите в една такава ситуация?

„Вглеждайки се в онова, което пречи да се разгърне насилническият екстремизъм, онова, което му противодейства, може да се окаже далеч по-ефективно в изнамирането мерки и изработването на политики за справяне с този тип насилие“, подчерта доц. Мишкова. Други важни моменти в проекта са въпросите за ефективността на превантивните мерки и въздействието им сред различните общности, както и ролята на държавата.

9-1

Д-р Бойко Василев говори по темата от гледна точка на комуникационната теория и цитира Маршал Маклуън – за връзката между насилието, тероризма и идентичността, който казва: „Всички форми на насилие са търсене на идентичност. Обикновените хора откриват нуждата от насилие, след като загубят своята идентичност“.

7-1

Гост-лекторът проф. д-р Марян Гюровски, зам.-ректор на Университета „Св. Климент Охридски" в Република Северна Македония, е професор по науки за сигурността във Факултета по сигурност, Скопие, и зам.-ректор на Университета „Св. Климент Охридски“, Северна Македония. Има множество публикации и дългогодишен опит в изследването на регионалните проблеми в Западните Балкани, включително на екстремизма и радикализацията. В миналото е работил и като журналист, бил е говорител на Министерството на отбраната на Република Северна Македония. Понастоящем е съветник на северномакедонския президент Стево Пендаровски.

Неговата лекция бе на тема: „Радикализацията и рисковете за сигурността в Северна Македония и Западните Балкани: регионални предизвикателства и приоритети“.

1-1

Преди събитието проф. д-р Марян Гюровски се срещна с ректора на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков.