Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Кариерен център / Кариерен форум 6.0 / ProCredit Bank (Bulgaria) EAD/ПроКредит Банк (България) EAД

   

 

HR_Banner_600x330px

ПроКредит Банк (България) вече 20 години предоставя отлично банково обслужване, както за малкия и среден бизнес, така и за физически лица. В работата си с бизнес клиентите, се фокусираме върху малките и средните предприятия, тъй като сме уверени, че те имат жизненоважен принос за нашата икономика. Нашите взаимоотношения с клиенти, партньори и служители са честни и открити. Такъв е и нашият процес на подбор на бъдещите ни колеги. ПроКредит е за инициативни, решителни, успешни и смели хора, които споделят нашите ценности и Кодекс на поведение. Не считаме, че нашите служители трябва да отговарят на един стандартен профил. Точно обратното – ние ценим разнообразието по отношение на образование, опит и личностни качества. Непрекъснато се усъвършенстваме като се стремим да изпреварваме предизвикателствата на променящата се среда, в която работим. Това е възможно най-вече защото всеки от нас притежава любознателност и вътрешен устрем да върви напред.

 

Интернет страница на компанията: https://www.procreditbank.bg

Портал за обяви за работа и стаж в компанията: https://www.jobs.bg/company/3083#active_jobs

 

Виртуален щанд 1: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjEzMjAwZGUtYTBlNy00MDYyLTkwZjgtYTgyZjRjZjk2MWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1b87e41-dfa5-49ae-bcde-b05332832256%22%2c%22Oid%22%3a%22534f4950-e3e9-4558-bf20-b6e42c2e1e3e%22%7d

Лице, представляващо компанията: Микаела Стефанова, mikaela.stefanova@procreditbank.bg, тел. 02 813 5729

 

Виртуален щанд 2: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjE2Mjk0YWYtN2EwMy00MDI4LWJlZWUtNDc0OWI3YzlmOTMz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c1b87e41-dfa5-49ae-bcde-b05332832256%22%2c%22Oid%22%3a%227b7b2639-a722-4d3a-a395-9a43fdc949c2%22%7d

Лице, представляващо компанията: Ивета Иванова, i.ivanova@procreditbank.bg, тел. 02 813 5147

 

Данни за връзка с представител на компанията: Микаела Стефанова, mikaela.stefanova@procreditbank.bg, тел. 02 813 5729