Начало / Университетът / Факултети / Факултет по химия и фармация / Научна и проектна дейност / Научна и международна дейност 2013 - 2015 г.

   

За периода 2013–2015 г. активността се изразява в следните количествени показатели: публикувани научни съобщения – 312, участие в научни форуми – 370, завършили проекти – 110, защитени дисертации за научна степен “доктор” и “доктор на науките” - 38.

Научноизследователска дейност на преподавателския състав на ОТД във ФХФ за периода 2013-2015 г.: