Начало / Университетът / Факултети / Факултет по класически и нови филологии / Новини / ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ НА КИТАЙСКИЯ ПОСЛАНИК ЗА СТУДЕНТИ...

   

ПРОГРАМА ЗА СТИПЕНДИИ НА КИТАЙСКИЯ ПОСЛАНИК ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРЕПОДАВАНЕ НА КИТАЙСКИ ЕЗИК В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

 

Общи условия на програмата:

 • СУ „Св. Климент Охридски“ и Посолството на Китайската народна република в РБългария съвместно обявяват програма за студентски стипендии, по която ще бъдат отпуснати 7 стипендии по 1000 лв. за учебната 2020/2021 година.
 • Целта на програмата е да стимулира отличните постижения в обучението по специалности с китайски език и да подкрепи студенти с икономически трудности.
 • В конкурса за стипендии могат да участват студенти от 2, 3 и 4 курс на БП „Китаистика“ и БП „Южна, Източна и Югоизточна Азия“- модул Китай.
 • Класирането ще се извършва по успех, като приоритетно ще бъдат разглеждани кандидати със среден месечен доход на член от семейството под 650 лв. за предходната календарна година.

 

Документи за кандидатстване:

Кандидатите за стипендии трябва да предоставят следните документи:

 • Формуляр за кандидатстване и декларация за лични данни
 • Лична обосновка за кандидатстване в конкурса за стипендии (в свободен текст)
 • Академична справка за успеха на кандидата от предходната учебна година

 

Срокове и начин на кандидатстване:

 • Срок за подаване на документите в електронен вид: 22.02.2021 г.
 • Одобрените по документи кандидати се явяват на събеседване и при необходимост представят допълнителни справки за доходи.
 • Срок на провеждане на събеседване след първия етап на класиране: 01.03.2021 г. от 10.00 ч.
 • Срок за обявяване на окончателното класиране на кандидатите: 08.03.2021 г.
 • Кандидатите изпращат необходимите документи в електронен вид на адрес: d.chakarska@uni-sofia.bg.

 

За справка: тел.: 028293782, имейл адрес: d.chakarska@uni-sofia.bg