Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Факултет по науки за образованието и изкуствата - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Инструментознание, Музикален анализ, Компютърен нотопис и приложна оркестрация), обявен в ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.