Начало / Новини / Календар / Юбилейна конференция в чест на 60-годишнината на проф. дфн Георги Каприев и проф. дфн Стилиян Йотов

Аула, Ректорат

С еднодневна конференция на тема „История и съвременност на философията“ катедра История на философията при Философски факултет отбелязва шестдесетгодишнината на своите членове проф. дфн Георги Каприев и проф. дфн Стилиян Йотов, двама от най-проницателните историци на философията в научната култура на съвременна България.

Конференцията ще се проведе в Аулата в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ на 16 октомври 2020 г., петък, от 13.00 часа.

Програма на конференцията

13.00 ч. Откриване на конференцията със слово на проф. дфн Александър Кънев, ръководител на катедра История на философията. Приветствия към юбилярите.

13.30 ч. Проф. дфн Олег Георгиев – „Още веднъж за прочита на миналото“

14.15 ч. Доц. д-р Гергана Динева – „За свободата на волята. Отново („Парадоксът“ на Августин)“

15.00 ч. Доц. д-р Васил Видински – “Още веднъж за агрегата от стаи [ein Aggregat von Kammern] при Готлиб Фихте”

15.45 ч. Почивка

16.15 ч. Проф. д-р Христо Тодоров – „Понятията и техните истории“

17.00 ч. Проф. дфн Георги Каприев – „Историко-философският стил на Стилиян Йотов и неговите ходове. A case study“

17.45 ч. Проф. дфн Стилиян Йотов – „Кант – един бунтар на средна възраст“

Георги Каприев
Стилиян Йотов

Проф. Георги Каприев /Снимка: Кирил Проданов/ и проф. Стилиян Йотов /Снимка: Цочо Бояджиев/