Начало / Университетът / Факултети / Стопански факултет / Академични постижения / Проф. д.ик.н. Соня Милева е съавтор на глава в новата книга Routledge Handbook of Tourism Cities

   

31.08.2020

 

Глава от книга на проф. д. ик. н. Соня Милева в съавторство с чуждестранни учени беше публикувана в поредицата Routledge Handbook of Tourism Cities.

SMileva

Проф. Милева е преподавател в Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и директор на МП „Дигитален мениджмънт в туризма“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Повече за книгата: https://www.routledge.com/Routledge-Handbook-of-Tourism-Cities/Morrison-Coca-Stefaniak/p/book/9780367199999