Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Вътрешни ресурси / Административни / Достъп до паркингите в кампус Лозенец

   

 

Общо предназначение

Достъпът на автомобили до паркингите в кампус Лозенец се контролира с бариери. Преминаването през тях в двете посоки се осъществява безконтактно чрез индивидуални карти с чип.

От Физическия факултет право на карта имат всички на щатна длъжност и докторанти.

 

Правила

 • Всеки притежател на карта няма право да я преотстъпва или продава на други лица;
 • Всеки с право на карта може да има най-много една, като към нея могат да се опишат до два регистрационни номера на автомобили;
 • В случай на установено неправомерно използване на картата същата се деактивира;
 • При загубена или повредена карта същата се деактивира, като издаването на нова карта е за сметка на лицето, притежател на картата;
 • Всеки ползвател на паркинга е длъжен да паркира правилно автомобила си, така че да заема едно паркомясто и да не възпрепятства заемането на паркоместата в непосредствена близост;
 • Забранени са престоят или паркирането пред аварийни изходи, входове, помещения за техническо обслужване и тревни площи;
 • Престоят на лични автомобили от 22:00 ч. до 06:00 ч. е разрешен само по изключение;
 • Абсолютно забранен е престоят на изоставени автомобили. Собствениците ще получават предупреждения за преместване;
 • При смяна на автомобил притежателят на картата е длъжен своевременно да подаде новите данни по реда на първоначална регистрация;
 • Автомобили с цел обслужване, на които в базата от данни не съответства конкретен регистрационен номер паркират, като на видимо място в купето поставят бележка с информация(цел на паркиране или посещавано място) и телефонен номер за връзка;
 • Паркирането на автомобили на външни лица без карта за достъп се допуска само временно чрез придружител, като на видимо отвън място на предното стъкло се постави съобщение с името на придружителя;
 • Портиерите в кампуса нямат задължение за охрана на паркираните автомобили.

 

Заявка за регистрация и актуализация

 • Заявлението се попълва и подписано се предава в деканат.
 • При положителна резолюция от ръководството на ФзФ по банков път се заплаща такса:
  - Издаване на първоначална карта - 20 лв.
  - Издаване на дубликат при изгубена или повредена карта - 20 лв.
  - Смяна/добавяне на автомобил - без такса
 • Банковото нареждане се предава в деканат или се изпраща сканирано на vd_admin@phys.uni-sofia.bg
 • Постъпилите заявления се предават във ФМИ за обработка в следващия втори/четвърти понеделник от месеца.
 • След издаване и регистриране в системата след уведомление картата се предава на заявителя в деканат.

 

База данни за ФзФ - регистрационни номера *