Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Катедри и самостоятелни звена / Катедри / Физиология на растенията / Преподаватели

   
Доц. д-р Ганка Чанева

каб. 315а
тел: 02 8167 272
е-mail: chaneva@biofac.uni-sofia.bg

Доц. д-р Женя Йорданова

каб. 317
тел: 02 8167 264
е-mail: jiordanova@biofac.uni-sofia.bg

Доц. д-р Мирослава Жипонова

каб. 314
тел: 02 8167 388
е-mail: zhiponova@biofac.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Детелина Петрова

каб. 315а
тел: 02 8167 272
е-mail: detelina@biofac.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Мариета Христозкова

каб. 312
тел: 02 8167 249
е-mail: hristozkova_m@uni-sofia.bg

Ас. Десислава Мантовска

каб. 314
тел: 02 8167 388
е-mail: d_mantovska@biofac.uni-sofia.bg

доктор Мария Рогова

каб. 322
тел: (02) 8167 273
е-mail: mrogova@uni-sofia.bg

биолог Анелия Райчева

каб. 322
тел: (02) 8167 273
е-mail: a.rajcheva@uni-sofia.bg