Начало / Новини / Календар / Кръгла маса на тема „По дирите на безценни документи“

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Кръглата маса е организирана от Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ като партньор по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“.

Събитието ще се състои на 24 октомври 2019 г. от 14.00 до 16.00 часа в заседателната зала на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Екипът на НБКМ ще представи презентация на тема: „Опознаване на книжовното наследство - традиции и перспективи“. След това ще бъде дадено началото на дискусия по темата. Предвидено е да се демонстрира в какъв вид документите стигат до библиотеката, как се обезпрашават, реставрират, дигитализират, как стават достъпни чрез сайта на библиотеката. Ще бъде посетена зала „История на книгата“, в която ще бъде представено по-подробно начинанието „Осинови книга“.