Начало / Университетът / Департаменти / Департамент по спорт / Администрация

   
Главен инспектор

Лора Минчева

lmincheva@uni-sofia.bg

Ректората, Стая 120

тел. 944 27 49; 9308 435

Работно време:

08.30-17.30 часа

Инспектор

Учебна дейност

Миглена Бахчеванова, д-р

mbbahcheva@uni-sofia.bg

Ректората, Стая 120

тел. 944 27 49; 9308 435

Работно време:

08.30-12.30 часа

   

Инспектор

Учебно-спортна дейност

Емил Иванов

etivanov@uni-sofia.bg

Ректората, Стая 120

тел. 944 27 49; 9308 435

Работно време:

08.30-17.30 часа

Инспектор

Научна дейност

Ваня Манова

vanya.manova@uni-sofia.bg

Ректорат, Стая 120

тел. 944 27 49, 9308 435

Работно време

08.30-17.30 часа