Начало / Университетът / Факултети / Биологически факултет / Архив / СДК / Прием на студенти за СДК „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БИОЛОГИЯТА: БИОИНФОРМАТИКА, ГЕНОМИКА и СИНТЕТИЧНА БИОЛОГИЯ”

   

Биологическият факултет организира прием на студенти за СДК СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА БИОЛОГИЯТА: БИОИНФОРМАТИКА, ГЕНОМИКА и СИНТЕТИЧНА БИОЛОГИЯ, групова или индивидуална форма на обучение за студенти, бакалаври и магистри, от всички специалности които се интересуват от темата.

Цялата таксата за обучението е 2000 лева за индивидуалната форма и 1100 лева за груповата форма. Таксата се заплаща на 4 вноски.

Обучението е в рамките на 6 месеца и ще започне от м. януари 2020 година.

За повече информация по програмата на обучение се свържете с доц. д-р Роберт Пенчовски на имайл: robert.penchovsky@biofac.uni-sofia.bg или на тел. 028167340.

Документи се приемат от 01.10. 2019 г. до 31.01.2020 г., всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа в стая 235, ІІ етаж на Биологически факултет.

Необходими документи за кандидатстване:

1. Молба до Декана на БФ по образец;
2. Уверение от отдел „Студенти”със заверен общ успех- за студенти;
3. Ксерокопие от диплома за Бакалавър и/или Магистър -за дипломирани;